Brilianty | Snubní prsteny PPluhar

 
 
 
 
 
 

Na úvod » Brilianty

Brilianty

diamanty3.jpg

Drahé kameny, stejně jako ostatní nerosty používané ve zlatnictví a klenotnictví, jsou až na malé vyjímky sloučeniny. Jedině diamant je prvek a to čistý krystalický uhlík, ostatní drahé kameny jsou sloučeniny. Diamant je jedním z nejvzácnějších drahých kamenů, který svými mimořádnými fyzikálními vlastnostmi zaujímá mezi nerosty také zcela mimořádné postavení. Jeho název je odvozen od řeckého slova adamas, které česky znamená nezrušitelný, nepřemožitelný. Je nejtvrdším známým nerostem na Zemi. Při 770 °C se začíná spalovat, při 800°C shoří. Diamanty vznikaly ve velkých hloubkách v horninách zvaných kimberlity, které se sopečnými erupcemi dostávaly na povrch. Diamanty se nacházejí ponejvíce v říčních naplaveninách ve formě zrn, kam byly zaneseny z původních matečních hornin. První nalezené diamanty pocházely z nalezišť v Indii. Velká naleziště diamantu jsou v různých státech Jižní Afriky, v Brazílii, na Sibiři, na Borneu a v Austrálii. Diamant se brousí nejčastěji do briliantového výbrusu. Kromě briliantového výbrusu se brousí do tvaru růžicového (routy). Nejvíce je ceněn diamant, který je absolutně čistý, čiré barvy, popř. s nádechem domodra. Brilianty se váží na karáty a jejich ceny se v obchodě uvádějí na jeden metrický karát. Ceny briliantu se určují podle jejich velikosti, hmotnosti, vnitřní čistoty, barvy a výbrusu. Vady se označují podle povahy: jsou to např. uhlíky, vrostlice, trhlinky, péra, různobarevné tečky, mlhovinky, písek, led, nepřesné broušení plošek.

 

Hodnota diamantu se mezinárodně určuje čtyřmi C

Carat (hmotnost) - 1 metrický karát = 0,2 g. Označení vzniklo podle názvu přibližně stejně těžkých zrn svatojánského chleba, jimiž se v dávných dobách odvažovaly drahé kameny.

Colour (barva) - barva diamantu se určuje při severním světle srovnáním s čistě bílým papírem.

Clarity (čistota) - ke zjišťování čistoty diamantu se používá 10x zvětšovací lupa. V kamenech se hledají cizí prvky (inkluze), kapky tekutin, plynové bublinky a jiná nečistota. Jasný je pouze ten diamant, v němž při desetinásobném zvětšení není patrné žádné cizí tělísko.

Cut (výbrus) - každá ploška broušeného diamantu musí rozložit dopadající světlo na duhové barvy a odrazit je zpět. To vše dokáží jen dokonale vybroušené kameny

Váš průvodce kvalitou a cenou diamantů

Diamant je posuzován podle čtyř kritérií, která dohromady určují cenu každého diamantu. Nazývají se „4C“.

 • Váha - Carat

  Jako u všech vzácných kamenů je i váha diamantu vyjádřena v karátech. Tato váhová jednotka ale měla nejdříve svého předchůdce. Ještě než byl novodobý váhový systém plně dotvořen, používala se při vážení diamantů semena z karbonového stromu. Ten je u nás známý pod jménem svatojanský chléb. V současné době představuje 1 karát 0,2 gramů. Dělí se na 100 bodů, takže diamant, který má 25 bodů, je „čtvrtkarátovým kamenem“ (0,25ct ). Zde jsou ukázky dalších možných velikostí diamantů.

  pic_1.gif

 • Čistota - Clarity

  Téměř všechny diamanty mají v sobě drobné vady, nazývané “inkluze“. Ty jsou jakýmisi „otisky prstů“, které na nich zanechala příroda. Většina z nich ale není pouhým okem rozeznatelná. Viditelnými se pak stávají až při několikanásobném zvětšení pod lupou. Čistota kamene tedy znamená, v jaké míře jsou v diamantu přítomny ony drobné chybičky, přičemž platí pravidlo, že čím méně jich je, tím vzácnější diamant bude.

  pic_2.gif

 • Barva - Colour

  Přestože většina diamantů se zdá být „bezbarvá“, některé mohou obsahovat odstíny žluté či dokonce hnědé barvy. Těm, které mají lehký nádech dohněda se říká „champagne“ diamanty. Zřídka se vyskytují i kameny vyjimečných barev jako je zelená, červená, modrá, růžová či jantarová. Ty však dokážou ocenit jen opravdoví znalci diamantů, neboť je velmi vzácné takový kámen získat a tím je i velmi drahý. Pro tuto charakteristiku jsou mezi odborníky označovány za tzv. fancies.

  pic_3.gif

 • Brus - Cut

  Ze všech „4C“ je právě brus jediným kritériem, které je přímo ovlivnitelné lidským působením. Zbývající tři totiž vždy určuje sama příroda. Brus nebo tvar kamene významně ovlivňují jeho zářivost, a proto velmi záleží na dovednosti brusiče, zda se mu podaří nechat vyniknout krásu toho kterého diamantu.

  pic_4.gif

  pic_5.gif

  1. Tento brus je ideálním, protože umožňuje nejlépe odrážet světlo z kamene ven. Když je totiž diamant vybroušen ve správných proporcích, odráží se světlo uvnitř kamene z jedné fasety na druhou a vyjde opět ven z kamene buď jeho korunkou nebo vrškem. Takový diamant nádherně září.

  2. Když je ale brus diamantu příliš hluboký, část světla se neodrazí a uniká spodní částí kamene ven.

  3. Ovšem když je diamant naopak po vybroušení příliš plochý, uniká všechno světlo spodní částí kamene, aniž by se v něm alespoň část odrazila a vyšla opět z kamene ven.


Nejznámější diamanty světa

Indie

Koh-i-noor (Hora světla) - je čirý, jemně nazelenalý. Původní výbrus byla nepravidelná růžice o hmotnosti 181 ct. Od roku 1850 je v majetku anglické královské koruny. V roce 1852 byl v Amsterodamu přebroušen v poněkud nízký briliant osmihranného tvaru o hmotnosti 108 ct.


Brazílie

Hvězda jihu - nalezen ve státě Minas Gerias. Surový vážil 261 ct. Byl vybroušen v Amsterodamu v čistý briliant o hmotnosti 125 ct.

Jižní Afrika

Cullinan (Hvězda Afriky) - největší z dosud známých diamantů byl nalezen roku 1905 v jámě dolu Premier u Pretorie v Transwalu. Měl hmotnost 3106 ct a byl pojmenován po řediteli společnosti Cullinanovi. Byl velký jako mužská pěst, čirý, s nádechem domodra, prvotřídní jakosti. Je domněnka, že je úlomkem ještě většího krystalu. Transwalská vláda jej darovala anglickému králi Eduardovi VII. V Amsterodamu byl vybroušen u světoznámé firmy Assher Comp. Po téměř ročním zkoumání jeho vnitřní struktury byl roku 1908 rozštípnut na dva hlavní kusy, z nichž bylo získáno devět velkých a devadesát šest malých briliantů o celkové hmotnosti 1063 ct. Cullinan 1 až 4 jsou zasazeny v královských korunovačních klenotech a jsou uloženy v pokladu v Toweru v Londýně.


Podrobněji o čtyřech C

Cut - brus

Brus není totéž jako broušení. Způsob broušení se často mylně zaměňuje s brusem samotným. Většina diamantů se brousí do 57 nebo 58 faset (plošek). Pokud brus vykáže optimální proporce, diamant září nejkrásnějším třpytem a nádherným ohněm. Způsob broušení diamantu je otázkou osobního vkusu, jenž hodnotu vkusu nikterak neovlivní. Mistři tohoto oboru dokáží diamant vybrousit tak, aby opět reflektoval maximum přijatého světla.

 

Brus umožní diamantu co možná nejlepší využití světla.

1. Je-li diamant broušen ve správných proporcích, je světlo reflektováno z jedné fasety na druhou a uniká přímo nebo lámaně v barvách spektra z horní části kamene zpět k našim očím.

2. Je-li brus příliš plochý, uniká část světla směrem dolů do spodní části kamene.

3. Je-li brus příliš plochý, uniká světlo bez reflexe směrem dolů.


Nejčastější výbrusy

diamanty2.gif


Clarity - čistota

Diamanty mají mnohem větší schopnost dosáhnout brilance než jiné drahokamy. Diamant bez viditelných uzavřenin se vyznačuje nejvyšší kvalitou, neboť vzniklé světlo se může neomezeně pohybovat, jelikož se mu do cesty nestaví žádné překážky. Dokonale čistý je ten diamant, na němž zkušené oko ani při desetinásobném zvětšení neobjeví uzavřeniny nebo zakalení. Malé uzavřeniny neovlivní ani krásu ani trvanlivost. Vaše volba by ale mohla být tím snazší, čím čistší je diamant.


Carat - hmotnost

Větší je větší, ale nemusí být lepší. Hovoříme o velikosti diamantu měřeného v karátech. Jeden karát se dělí na sto bodů, diamant se 75 body váží 0,75 ct. Velikost je nejviditelnějším kritériem určujícím hodnotu diamantu. Ale dva diamanty stejné velikosti mohou mít velmi rozdílnou kvalitu. Kvalitně vysoce hodnotné diamanty se vyskytují ve všech velikostech.


Colour - barva

Diamant je občas znám jako bezbarvý drahokam. Mimořádně bílá barva je však velmi řídká. Je to ideál krystalu, jenž láme bílé světlo jako hranol do všech třpytících se barev duhy. V přírodě se diamant nachází ve všech barvách. Stupnice barev se různí od zcela bezbarvé až ke světlé nebo tónované. Rozdíly mezi jednotlivými barevnými stupni jsou velmi jemné, jak dokládají četné stupně v rámci jedné kategorie.

Označení barev u diamantů.
D – výjimečně bílý + .
E – výjimečně bílý.
F – vzácně bílý.
G – bílý +.
H - bílý.
I, J – bílý, slabě zbarvený.
K, L – bílý zbarvený.
M, N – velmi světle žlutý.

O, P, G, R
světle žlutý.
S, Z
- žlutý. 
 
 
 
 
 
Odkazy: